Category Archives: Đài Trung

Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung NTCU National Taichung University of Education

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: National Taichung University of Education (NTCU) Tên tiếng Việt: Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung Tên tiếng Hoa: 國立臺中教育大學 Website: http://www.ntcu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung được thành lập vào năm 1899 tại Đền Khổng ở Changhwa […]

Đại học Đông Hải THU Tunghai University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Tunghai University (THU) Tên tiếng Việt: Đại học Đông Hải Tên tiếng Hoa: 東海大學 Website: http://eng.thu.edu.tw/ Quá trình hình thành và phát triển Bắt đầu tuyển sinh vào năm 1955, trường Đại học Đông Hải cũng như những trường đại học khác, ngay khi vừa thành lập số lượng […]