Tag Archives: 國立臺灣海洋大學

Đại học hải dương quốc lập Đài Loan NTOU National Taiwan Ocean University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: National Taiwan Ocean University (NTOU) Tên tiếng Việt: Đại học hải dương quốc lập Đài Loan Tên tiếng Hoa: 國立臺灣海洋大學 Website: http://english.ntou.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Đại học hải dương quốc lập Đài Loan được thành lập năm 1953 với tên gọi là Trường Cao đẳng […]

Đại học hải dương quốc lập Đài Loan NTOU National Taiwan Ocean University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: National Taiwan Ocean University (NTOU) Tên tiếng Việt: Đại học hải dương quốc lập Đài Loan Tên tiếng Hoa: 國立臺灣海洋大學 Website: http://english.ntou.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Đại học hải dương quốc lập Đài Loan được thành lập năm 1953 với tên gọi là Trường Cao đẳng […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X