Tag Archives: 建國科技大學

Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc CTU Chienkuo Technology University

Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc Đài Loan thành lập vào năm 1965 tại thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa. Học viện công trình và học viện thiết kế của nhà trường đã đạt được chứng chỉ quốc tế IEET, đồng thời giáo trình giảng dạy của trường thường xuyên được trao […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X