Tag Archives: 東海大學

Đại học Đông Hải THU Tunghai University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Tunghai University (THU) Tên tiếng Việt: Đại học Đông Hải Tên tiếng Hoa: 東海大學 Website: http://eng.thu.edu.tw/ Quá trình hình thành và phát triển Bắt đầu tuyển sinh vào năm 1955, trường Đại học Đông Hải cũng như những trường đại học khác, ngay khi vừa thành lập số lượng […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X