Tag Archives: 正修科技大學

Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu CSU Cheng Shiu University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Cheng Shiu University (CSU) Tên tiếng Việt: Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu Tên tiếng Hoa: 正修科技大學 Website: www.csu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Để đáp ứng nhu cầu của đất nước về việc đào tạo các chuyên gia kinh doanh và kỹ thuật, ông […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X