Tag Archives: Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam

Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam CNU Chia Nan University of Pharmacy and Science

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Chia Nan University of Pharmacy and Science (CNU) Tên tiếng Việt: Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam Tên tiếng Hoa: 嘉南藥理科技大學 Website: http://www.cnu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Bắt đầu dạy học chỉ với 300 sinh viên là Trường Cao đẳng Dược Chia […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X