Tag Archives: Đài Nam

Đại học Chân Lý AU Aletheia University

Đại học Chân Lý ( Aletheia University) Đài Loan là trường đại học tư thục được thành lập từ năm 1999 tại Đạm Thủy, Tân Bắc – Ma Đậu Đài Loan. Đại học Chân Lý có liên kết chặt chẽ với Giáo hội Trưởng lão ở Đài Loan, và là một trong những tổ chức […]

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài STUST Southern Taiwan University of Science and Technology

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài Đài Loan thành lập năm 1969 tại Vĩnh Khang, Đài Nam – khu vực ngoại ô đông nam thành phố Đài Nam. Là một trong những trường đại học tốt nhất tại Đài Loan, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, Đại học khoa […]

Đại học Khang Ninh UKN University of Kang Ning

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: University of Kang Ning (UKN) Tên tiếng Việt: Đại học Khang Ninh Tên tiếng Hoa: 康寧大學 Website: http://secretary.ukn.edu.tw Quá trình hình hình thành và phát triển Trường ban đầu được gọi là Trường Cao đẳng Quản lý được thành lập năm 2000 nhằm đáp ứng việc thành lập Khu […]

Đại học quốc lập Thành Công NCKU National Cheng Kung University

Đại học quốc lập Thành Công thành lập vào năm 1931 tại Quận Đông, Đài Nam. Trường luôn nằm trong Top 4 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan và nổi tiếng với các lĩnh vực đào tạo: Khoa học tự nhiên, Y học, Quản lý, Quy hoạch và Thiết kế. Giới thiệu chung […]

Đại học quốc lập Đài Nam National NUTN University of Tainan

Đại học quốc lập Đài Nam (NUTN) thành lập vào năm 1899 tại Trung Tây, Đài Nam. NUTN được coi là một trong 9 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan.  Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: National University of Tainan (NUTN) Tên tiếng Việt: Đại học quốc lập Đài Nam Tên tiếng Hoa: […]

Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam CNU Chia Nan University of Pharmacy and Science

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Chia Nan University of Pharmacy and Science (CNU) Tên tiếng Việt: Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam Tên tiếng Hoa: 嘉南藥理科技大學 Website: http://www.cnu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Bắt đầu dạy học chỉ với 300 sinh viên là Trường Cao đẳng Dược Chia […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X