Đại học Nguyên Trí Đài Loan thành lập vào năm 1989 tại Trung Lịch, Đào Viên. Trường nằm trong top 12 trường đại học hàng đầu Đài Loan, ngành mũi…

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Kainan University (KNU) Tên tiếng Việt: Đại học Khai Nam Tên tiếng Hoa: 開南大學 Website: http://eng.knu.edu.tw/ Quá trình hình thành và phát triển Đại…

NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC 2022

X