Tag Archives: giáo dục đài loan

Giới thiệu về Đài Loan và hệ thống giáo dục

Level Grade Typical age Notes Kindergarten none 2–6 Preschool education Regulated by the Early Childhood Education and Care Act Elementary school 1st 6–7 National education, compulsory education Regulated by the Primary and Junior High School Act 2nd 7–8 3rd 8–9 4th 9–10 5th 10–11 6th 11–12 Junior high school 7th 12–13 8th 13–14 9th 14–15 Senior high school […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X