Tag Archives: Hsuan Chuang University

Đại học Huyền Trang HCU Hsuan Chuang University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Hsuan Chuang University (HCU) Tên tiếng Việt: Đại học Huyền Trang Tên tiếng Hoa: 玄奘大學 Website: http://www.hcu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Đại học Huyền Trang được thành lập năm 1997 bởi Ven Liao Zhong với tên gọi ban đầu là  “Đại học Khoa học Xã hội […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X