Tag Archives: Lô Trúc

Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển KYU Kao Yuan University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Kao Yuan University (KYU) Tên tiếng Việt: Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển Tên tiếng Hoa: 高苑科技大學 Website: http://www.kyu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển ban đầu được gọi là Đại học Công nghệ Kao Yuan Private (thành […]

Đại học Khai Nam KNU Kainan University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Kainan University (KNU) Tên tiếng Việt: Đại học Khai Nam Tên tiếng Hoa: 開南大學 Website: http://eng.knu.edu.tw/ Quá trình hình thành và phát triển Đại học Khai Nam bắt đầu với tư cách là trường Trung học Thương mại và kỹ thuật Khai Nam, được thành lập vào năm 1917 […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X