Tag Archives: NKUT

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai NKUT Nan Kai University of Technology

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai Đài Loan thành lập năm 1971 tại thị trấn Thảo Đồn, quận Nam Đầu, Đài Loan. Với các tiêu chí: đổi mới trong tiếp cận thông tin của học viên, giúp học viên có tự tin giao tiếp bằng ngôn ngữ quốc tế, trường được coi là […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X