Tag Archives: NTCU

Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung NTCU National Taichung University of Education

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: National Taichung University of Education (NTCU) Tên tiếng Việt: Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung Tên tiếng Hoa: 國立臺中教育大學 Website: http://www.ntcu.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung được thành lập vào năm 1899 tại Đền Khổng ở Changhwa […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X