Tag Archives: NTUE

Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc NTUE National Taipei University of Education

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: National Taipei University of Education (NTUE) Tên tiếng Việt: Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc Tên tiếng Hoa: 國立臺北教育大學 Website: www.ntue.edu.tw Quá trình hình thành và phát triển Được thành lập vào năm 1895, tên đầu tiên của trường là học đường Chihshanyen, những năm sau được […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X