Tag Archives: Soochow University

Đại học Đông Ngô SCU Soochow University

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Soochow University (SCU) Tên tiếng Việt: Đại học Đông Ngô Tên tiếng Hoa: 東吳大學 Website: http://eng.suda.edu.cn/ Quá trình hình thành và phát triển Đại học Đông Ngô ban đầu được thành lập tại Tô Châu vào năm 1900. Năm 1952, sau khi điều chỉnh các khoa đại học ở […]

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

X