Đại học Phùng Giáp thành lập vào năm 1961 tại Tây Đồn, Đài Trung. Sau gần 60 năm phát triển, trường đã trở thành một trong những trường đại học…

Giới thiệu chung Tên tiếng Anh: Tunghai University (THU) Tên tiếng Việt: Đại học Đông Hải Tên tiếng Hoa: 東海大學 Website: http://eng.thu.edu.tw/ Quá trình hình thành và phát triển Bắt…

NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC 2022

X